Zarząd Klastra

Zarząd Komitetu Rozwoju Zagłębia (patrz regulamin) pełni funkcję Zarządu Klastra.
Zarząd  Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE) tj. Polskiego Klastra dla Innowacji i Środowiska pracuje  w składzie:

  • Prezes Zarządu - Grzegorz Wacławik
  • Wiceprezes Zarządu - Edward Szlęk
  • Wiceprezes Zarządu - Bogdan Węgrzynek
  • Członek Zarządu - Magdalena Wontek
  • Członek Zarządu - Tomasz Leśniak
  • Sekretarz Zarządu - Tomasz Dzierżanowski
  • Skarbnik - Agnieszka Ryczek

Pełnomocnik Zarządu Klastra PCIE

  • Wojciech Duda