Aktualności

Komitet Rozwoju Zagłębia koordynuje prace Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE) – Polskiego Klastra dla Innowacji i Środowiska. W ramach Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych...
W dniu 24 listopada 2015 roku (wtorek) o godzinie 17,00  w  Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu odbędzie się finał pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Menadżera...
Krajowa Sieć Klastrów jest oddolnym procesem budowy sieciowej współpracy klastrów, zainicjowanym przez wiodące organizacje klastrowe w Polsce. Krajowa Sieć Klastrów (KSK) to pierwsza...
W myśl zawartego w dniu 20 sierpnia br. porozumienia współorganizatorem I edycji  konkursu “Menadżer Innowacji 2015” został Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw (OKIP),...
  Rozpoczęliśmy I edycję Konkursu Menadżer Innowacji, nową formułę Konkursu Menadżer Zagłębia, które przez piętnaście corocznych edycji promował kierownictwa firm i instytucji...
Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE), (Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska został zrejestrowany na platformie ClusterCollaboration.eu Platform: http://clustercollaboration.eu/
17 lipca w Opolu odbyło się spotkanie klastrów tworzących Krajową Sieć Klastrów z przedstawicielami Parku Przemysłowego METALCHEM, który był inicjatorem wydarzenia. Uczestnicy mieli okazję do...
Witamy! W Porozumieniu pomiędzy Stowarzyszeniem Komitet Rozwoju, koordynatorem Polskiego Klastra dla Innowacji i Środowiska (Polish Cluster for Innovations and Environment –PCIE) a Stowarzyszeniem...
Od 2 kwietnia br. rusza wsparcie dla przedsiębiorców Ogłoszony został harmonogram pierwszych konkursów w Programie Inteligentny Rozwój. Harmonogram przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku...

Strony