KRZ Dla innowacji i środowiska

Dla innowacji i środowiska

W marcu ubiegłego roku z inicjatywy Komitetu Rozwoju Zagłębia (KRZ) zostało zawarte Porozumienie Kooperacyjne powołujące Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE). Obok nas pod dokumentem złożyli podpisy przedstawiciele  jedenastu podmiotów; przedstawiciele biznesu i uczelni wyższej. Komitet Rozwoju Zagłębia jest koordynatorem Polskiego Klastra dla Innowacji i Środowiska. Taka jest  polska nazwa przedsięwzięcia.

Dla środowiska 

Nasze stowarzyszenie działa blisko piętnaście lat na rzecz wielokierunkowego rozwoju Zagłębia Dąbrowskiego. Łączymy ludzi aktywnych i kompetentnych oraz kreujemy projekty wzbogacające środowisko. Należą do nich m.in. konkursy Menadżer Zagłębia i Europejski Standard. Podczas dotychczasowych piętnastu edycji Konkursu wyróżniliśmy ponad 80 menadżerów pracujących na terenie i na rzecz Zagłębia Dąbrowskiego. Statuetki Europejskiego Standardu przyznano 5 osobom i 2 instytucjom. Inną ważną inicjatywą jest Międzynarodowa Nagroda im. Kazimierza Wielkiego, która została ustanowiona z okazji 650-lecia Będzina. Odbyły się cztery edycje Nagrody. Wśród dotychczasowych laureatów jest m.in. profesor Jerzy Buzek. Dorobek organizowanych przez nas konferencji
i eurokonferencji prezentujemy w wydawnictwach m.in. „Sosnowiec-miejsce historycznego spotkania czterech kultur” czy „Adolescencja, szanse i zagrożenia”. Przyznaliśmy kilkanaście certyfikatów ekologicznych „Grunt to zdrowie”. Nasi członkowie i przedstawiciele od wielu lat są wybierani do władz samorządowych gmin i powiatów regionu Zagłębia Dąbrowskiego.

Dla innowacji 

W marcu 2002 roku za pośrednictwem gminy Dąbrowa Górnicza został zgłoszony do bazy „Partner” Urzędu Marszałkowskiego Katowicach autorski projekt KRZ pt. „Przedsięwzięcie Innowacji i Rozwoju Zagłębie 2003 Plus” oparty na  tworzenie parków naukowo-technologicznych rozproszonych w gminach regionu. W kwietniu 2003 roku podczas forum przedsiębiorczości w Będzinie zainicjowaliśmy  m.in. tworzenie klasterów innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach Konferencji Samorządu Gospodarczego. Aktualnie tworzymy
 z pomocą naszych ekspertów niezależny  think-tank.

Polska nazwa koordynowanego przez nas klastra PCIE  wynika z naszych doświadczeń, a równocześnie oddaje aspiracje  członków i partnerów stowarzyszenia. Jestem przekonany , że współorganizowany przez nas I Światowy Kongres Klastrów dynamicznie wpłynie na rozwój klastringu i innowacyjności nie tylko w naszym regionie.