Europejska Akademia Klasteringu

Europejska Akademia Klasteringu to najlepsza wiedza o konkurencyjności i klastrach.

 • Transfer najlepszej wiedzy na świecie o konkurencyjności i klastrach wprost od twórcy teorii Michaela E. Portera
 • Zaawansowane 6-cio miesięczne szkolenia oparte o metodologię Harvard Business School zakończone prestiżowym certyfikatem Cluster Excellence
 • Część praktyczna związana z kreowaniem zmiany gospodarczej zgodnej ze strategią inteligentnych specjalizacji

Oferta:

 • powołanie inicjatywy klastrowej (zakładanie klastrów, wybór korzystnej formy tj. spółka kapitałowa, fundacja lub stowarzyszenie)
 • prowadzenie warsztatów na temat tworzenia i funkcjonowania klastrów,
 • opracowanie i weryfikacja strategii klastra,
 • opracowanie struktury organizacyjnej klastra,
 • przygotowanie planu finansowania inicjatywy klastrowej,
 • przeprowadzenie badania łańcucha wartości ze wskazaniem źródeł finansowania projektów,
 • wsparcie przedsiębiorstw w zakresie aplikowania o środki na projekty klastrowe lub projekty innowacyjne,
 • analiza kompetencji kadry zarządzającej organizacją klastrową,
 • szkolenia dla managerów,
 • doradztwo prawne i gospodarcze

Europejska Akademia Klasteringu zaprasza na studia podyplomowe na kierunkach:

 • Menadżer Klastra Executive MBA
 • KURSY, Szkolenia, warsztaty i coachingu dla zarządzających oraz członków Klastra
 • Konferencje, sympozja, Dobre Praktyki
 • Audyt i Certyfikacja klastra
 • Międzynarodowe Programy Wymiany Managerów Klastra
 • Projekty badawcze i Wdrożeniowe