Członkowie

Członkowie Polskiego Klastra dla Innowacji i Środowiska (Polish Cluster for Innovations and Environment)

1. Stowarzyszeniem Komitet Rozwoju Zagłębia z siedzibą w Będzinie, przy ul. Małachowskiego 29, (obecny adres Dąbrowa Górnicza ul Koksownicza 1/423) zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006832, posiadającym  numer NIP 6292382016.

2. ALBA MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Starocmentarnej 2, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000054542, posiadającym NIP 6290011971.

3. WEBTEAM S.J. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Rejtana 20, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0000521871, posiadającym NIP 6292207224.

4. Bomar S.A. z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Wojska Polskiego 3, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000315935, posiadającym NIP 2220856508.

5. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Powstańców 13, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000091936, posiadającym NIP 6290012031.

 

6. JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Pawliczka 1, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000445684, posiadającym NIP 6292256576.

 

7. Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Innowacyjnych Przedsiębiorców z siedzibą w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 9/230, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział IV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476889, posiadającym numer NIP 7412126375.

 

8. Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
przy ul. Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000446087,
posiadającym NIP 6291069553.

 

9. Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Grażyna Janik Roman Kuś Sp. J. z siedzibą
w Sławkowie, przy ul. 23 Stycznia 15, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000153009, posiadającym
NIP 6290007550.

 

10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUNOBIS, R. Koćma, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,przy ul. Graniczna 10. Firma została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),posiada NIP 6290000252.

 

11. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Abakus Sp. J. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. 3 Maja 33/109, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083100, posiadającym NIP 6292072971.

 

12. Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Cieplaka 1C, posiadającym NIP 629-10- 88-993, zarejestrowana w Rejestrze Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 66, posiadającym NIP 629-10- 88-993.