II Światowy Kongres Klastrów Zakończony

Szeroki Tor dla Jedwabnego Szlaku

Projekt Polska 3.0, którego Komitet Rozwoju Zagłębia jest współtwórcą, był tematem wiodącym II Światowego Kongresu Klastrów, który 1 kwietnia odbył się w Dąbrowie Górniczej. W spotkaniu wzięło udział 194 klastrów z kraju i zza granicy, których przedstawiciele uczestniczyli w 41 dyskusjach panelowych.

Projekt Polska 3.0  zakłada  połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną platformę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach. - Postulujemy nową jakość w tym regionie środkowej Europy poprzez wspólną edukację i wzajemne zrozumienie szans. Wdrożenie tak rozległego rozwiązania infrastruktury technicznej aglomeracji Śląska i Moraw przyniesie pozytywny wpływ na sferę społeczną związaną ze zmniejszeniem bezrobocia oraz zmniejszeniem ubóstwa, zwiększenie dochodów mieszkańców regionu i równocześnie zwiększenie zapotrzebowania na inwestycje. A także rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej, zwiększenie popytu na rynku lokalnym oraz poprawę jakości życia w wyniku możliwości rozwoju infrastruktury związanej z rekreacją i wypoczynkiem – mówił Bogdan Myśliwiec, uczestnik panelu: Polska – Chiny. Szeroki Tor dla Jedwabnego Szlaku. Panelu zorganizowanego przez Komitet Rozwoju Zagłębia, koordynatora Polskiego Klastra dla Innowacji i Środowiska (PCIE tj. Polish Cluster for Innovations and Environment).

 

Nowy Jedwabny Szlak

Moderator panelu Grzegorz Wacławik w skrócie zaprezentował  Program 3.0, który  składa się z kilku komplementarnych projektów, wśród których jest przywrócenie żeglowności polskich rzek, począwszy od rzeki Odry, budowa połączenia Dunaj-Odra-Łaba, wpisującego się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy oraz zbudowania szerokiego toru ze Sławkowa do utworzonego w przyszłości Centrum Logistycznego w Gorzyczkach. Wtedy  lokalizacja Centrum stanie się jedynym w Europie punktem, gdzie będą łączyć się drogi kolei UE i szerokiego toru z Dalekiego Wschodu, autostrady A1, drogi rzecznej (portu rzecznego) i dogodnego połączenia poprzez autostradę z największym portem lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice, z prawie blisko 500 ha terenem inwestycyjnym w SSE.

- Idzie de facto o przedłużenie o ok. 90 km -powiedział podczas panelu Marek Mrozowski Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego, koordynatora ze strony samorządowej (wspólnie z Anną Hetman, prezydentem Jastrzębia Zdroju) tej części projektu Polski 3.0 -  linii LHS (o rozstawie szyn 1520 mm), która obecnie łączy kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow z naszym regionem i  kończy swój bieg w Sławkowie. Odbyliśmy już w Jastrzębiu Zdroju  spotkanie z samorządami, przez  tereny  którymi będzie przebiegał, o ile projekt się powiedzie, szeroki tor do Gorzyczek. Jako samorządy podobną sytuacje ( i wahania) przeżyliśmy, gdy powstawało Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (GTL) Portu Lotniczego w Pyrzowicach, ale inwestycja wątpienia przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności naszego regionu.  O korzyściach (ale także i zagrożeniach w realizacji projektu) dla miasta na prawach powiatu Jastrzębie i JSW mówiły  Anna Hetman, prezydent miasta i Beata Grabowska – Bujna, prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej.

Czy regionalne oczekiwania mieszczą się w strategicznej perspektywie współpracy władz Polski i Chin (wszak  po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach, tamtejsze gazety pisały, że Polska jest dla Chin najważniejszym partnerem w regionie) i jakie jest w tej materii zdanie biznesu? W tym zakresie wypowiadali się dr Zbigniew Niesiobędzki – Wiceprezes Polsko-Chińskiej Rady Biznesu i Radosław Pyffel – Prezes Centrum Studiów Polska Azja. Przedstawiciel biznesu i szef think-tanka, mówili o chińskiej strategii "Going out", a szczególnie o  OROB (One Road One Belt),  a także o skali i horyzoncie czasowym realizacji projektu. Wiele uwagi poświęcili zakresom,  w których OROB wpisuje się w strategię UE. A także o korzyściach dla lokalnego biznesu. Ale i ( a może przede wszystkim) o starannym przygotowaniu projektu negocjacyjnego dla wszystkich stron kontraktu. Z doświadczeniami we współpracy polsko –chińskiej województwa lubelskiego (samorządowej i biznesowej)  podzielił się przedstawiciel marszałka województwa.

Podsumowując panel Grzegorz Wacławik przypomniał, że transport kolejowy jest wielokrotnie tańszy od lotniczego i znacznie krótszy od morskiego. Jednak nowy Jedwabny Szlak ma być wszakże nie tylko szlakiem transportowym, ale również handlowym. Czy wykorzystamy te szansę?

Projekt Polska 3.0 stwarza takie możliwości…

 

O Kongresie oglądaj relacje TVP Katowice:

http://katowice.tvp.pl/24703485/cluster-word-congress-cz-i

http://katowice.tvp.pl/24706503/cluster-word-congress-cz-ii

http://katowice.tvp.pl/24707022/cluster-word-congress-cz-iii

http://katowice.tvp.pl/24702433/ii-swiatowy-kongres-klastrow-odwazne-propozycje-dla-slaska