Finał kunkursu ,,Menadżer Innowacji 2015" już w marcu 2016!

Z uwagi na przypadający w marcu/kwietniu II Światowy Kongres Klastrów organizatorzy informują, że finał ogólnopolskiego konkursu „Menadżer Innwacji 2015” odbędzie się w ramach Kongresu. Szczegóły wkrótce. Równocześnie informujemy, że przez cały czas trwa nabór zgłoszeń do Konkursu.

W myśl zawartego w dniu 20 sierpnia br. porozumienia współorganizatorem I edycji  konkursu “Menadżer Innowacji 2015” został Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw (OKIP), który jest organizacją parasolową dla zarządzanych przez niego klastrów, funkcjonujących w całej Polsce.